Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ADALET BAKANLIĞINCA YAPILAN SINAVLARIN ERTELENMESİNE DAİR DUYURU
28.04.2021

T.C.

KOZAN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

D U Y U R U

 

 

 

 

            Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelge içeriği dikkate alınarak,

            Komisyonumuzca 26/04/2021 tarihinde yapılan uygulamalı Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınav sonuç listesi - sözlü sınav tarihleri ile Sözleşmeli Mübaşirlik sözlü sınavına hak kazanan aday listesi - Sözleşmeli Mübaşirlik  sözlü sınav tarihleri ileri bir tarihte Başkanlığımızca duyurulacaktır.

            İlanen duyrulur.28.04.2021

 

 

                                                                       

                                                                                         Kozan Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

 

 

 

EKİ:

Adalet Bakanlığınca Yapılan Sınavların Ertelenmesine Dair Duyuru

Adres

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı No:49

Telefon

Santral: 0322 515 8300-0322 515 8301

Fax Numarası: 0322 515 8298

E-Posta

kozancbsisaretadalet.gov.tr