KOZAN ADLİYESİ
Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru

T.C.

KOZAN

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ

UYGULAMA SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarihli duyurusu ile Kozan Adalet Komisyonu yetki alanında bulunan Kozan Adliyesine 5, Aladağ Adliyesine 2, İmamoğlu Adliyesine 2, Feke Adliyesine 2 ve Tufanbeyli Adliyesine 2 olmak üzere toplam 13 sözleşmeli zabıt katibi istihdamı için Komisyonumuza verilen sınav izni kapsamında; 09 Haziran 2023 tarihinde Kozan Adliyesinde gerçekleştirilen uygulamalı sınav sonuç listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulamalı sınav sonucuna göre BAŞARILI olup, Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların Sözlü Sınavı 19/06/2023 tarihinde saat 09:30’da Kozan Adliyesinde yapılacaktır.

 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 19/06/2023 günü belirtilen saatten 30 dakika önce Adliye binasında T.C. Kimlik numaralı kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları,

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

İlanen duyurulur.14.06.2023

 

                                                                       

                                                                                          Kozan Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

 

 

EKLERİ:

EK-1 Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sonuç Listesi