Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
05.04.2022

T.C.

KOZAN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Başvuru Sonuçlarına İlişkin Duyuru

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanı ile Komisyonumuza sınav izni verilen (8 adet) Sözleşmeli Zabıt Kâtibi ve      (3 adet) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına e-devlet üzerinden müracaatta bulunan adaylara ilişkin başvuru sonuçları ekli listelerde ilan edilmiş olup;  

 

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi kadrosuna başvuruda bulunan ve EK-1 sayılı listede başvuru sonuçları açıklanan adaylardan uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, 09.05.2022 günü saat 09:00'da Kozan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday hesaplanarak, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri daha sonra Kozan Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan ve EK-2 sayılı listede başvuru sonuçları açıklanan adaylardan boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazananların 18.04.2022 günü saat 09:00'da Kozan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Boy - kilo ölçümünde şartları tutan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri  daha sonra Kozan Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

İsimleri karşısında kabul yazan Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının belirtilen tarih ve saatten 30 dakika önce Adliye binasında Ehliyet, Pasaport veya Nüfus Cüzdanı ile birlikte hazır bulunmaları,

 

Belirtilen gün ve saatte gelmeyen ve nüfus cüzdanı aslı yanında bulunmayanlar sınavlara alınmayarak başarısız sayılacaklardır.

 

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

İlanen duyurulur.05.04.2022

 

 

                                                                                                                                                                                   Kozan Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

 

 

EKLERİ:

EK-1 Sözleşmeli Zabıt Katibi Aday Tespit Sonucu

EK-2 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Aday Tespit Sonucu

Adres

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı No:49

Telefon

Santral: 0322 515 8300-0322 515 8301

Fax Numarası: 0322 515 8298

E-Posta

kozancbsisaretadalet.gov.tr