Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçlarına İlişkin Duyuru
01.06.2023

T.C.

KOZAN ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli,

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçlarına İlişkin Duyuru

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarihli sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanı ile Komisyonumuza sınav izni verilen (13 adet) Sözleşmeli Zabıt Kâtibi,         (6 adet) Sözleşmeli Mübaşir, (3 adet) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile (2 adet) Sözleşmeli Hizmetli kadrolarına e-devlet üzerinden müracaatta bulunan adaylara ilişkin başvuru sonuçları ekli listelerde ilan edilmiş olup;  

 

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi kadrosuna başvuruda bulunan ve EK-1 sayılı listede başvuru sonuçları KABUL yazan adayların uygulamalı sınava girmek üzere 09.06.2023 günü saat 09:00'da Kozan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday hesaplanarak, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri daha sonra Kozan Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan ve EK-2 sayılı listede başvuru sonuçları KABUL yazan adayların boy ve kilo ölçümüne katılmak üzere 05.06.2023 günü saat 09:00'da Kozan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Boy - kilo ölçümünde şartları tutan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri  daha sonra Kozan Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Sözleşmeli Mübaşir kadrosuna başvuruda bulunan ve EK-3 sayılı listede başvuru sonuçları KABUL yazan adayların sözlü sınava girmek üzere 19.06.2023 günü saat 09:30'da Kozan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Sözleşmeli Hizmetli kadrosuna başvuruda bulunan ve EK-4 sayılı listede başvuru sonuçları KABUL yazan adayların sözlü sınava girmek üzere 19.06.2023 günü saat 09:30'da Kozan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Adaylarının belirtilen tarih ve saatten 30 dakika önce Adliye binasında Ehliyet, Pasaport veya Nüfus Cüzdanı ile birlikte hazır bulunmaları,

Belirtilen gün ve saatte gelmeyen ve nüfus cüzdanı aslı yanında bulunmayanlar sınavlara alınmayarak başarısız sayılacaklardır.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur.01.06.2023

 

                                                                 Kozan Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

EKLERİ:

EK-1 Sözleşmeli Zabıt Katibi Aday Tespit Sonucu

EK-2 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Aday Tespit Sonucu

EK-3 Sözleşmeli Mübaşir Aday Tespit Sonucu

EK-4 Sözleşmeli Hizmetli Aday Tespit Sonucu

Başvurusu Kabul Edilmeyenlere ait Karar

Adres

Cumhuriyet Mahallesi Irmak Caddesi İlay Sokak No:1

Telefon

Santral: 0322 515 8300-0322 515 8301

Fax Numarası: 0322 515 8298

E-Posta

kozancbsisaretadalet.gov.tr