Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Hizmetli Sözlü Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru
29.09.2023

T.C.

KOZAN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

 

13 Sözleşmeli Zabıt Katipliği, 6 Mübaşir, 1 Sözleşmeli Koruma Güvenlik Görevlisi, 2 Sözleşmeli Hizmetli sözlü sınav sonucunda asil olarak başarılı olan adayların 15 gün içinde aşağıda gösterilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1-Mezuniyete ilişkin diploma aslı ve onaylı fotokopisi (E-devlet üzerinden alınabilir)

2-Sertifika veya Transkript aslı ile Fotokopisi (Zabıt Katibi ünvanında başvuru yapanlar için)

3-KPSS sonuç belgesi

4-Kimlik fotokopisi

5-Aile bireylerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)

6-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)

7-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

8-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında başvuru yapanlar için)

9-Sağlık Kurulu Rapor Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı İçin:

   9.1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu

   9.2)Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetine yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

   9.3)Göz; körlük veya geçici körlüğü olmamak,

   9.4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edecek işitme kaybı olmamak, “hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR” ibareli sağlık kurulu raporu,

Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim indirmek için tıklayınız.

Mal bildirim formu indirmek için tıklayınız.

Eş durum beyanı indirmek için tıklayınız.

Sağlık beyanı indirmek için tıklayınız.

Tercih beyanı indirmek için tıklayınız.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu indirmek için tıklayınız. (2 adet) (Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır - Fotoğraf yapıştırılacaktır.)

 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                               Kozan Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

EKLERİ:

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınavı Nihai Başarı Sonuçları

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sınavı Nihai Başarı Sonuçları

Sözleşmeli Hizmetli Sınavı Nihai Başarı Sonuçları

Sözleşmeli Mübaşir Sınavı Nihai Başarı Sonuçları

Adres

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı No:49

Telefon

Santral: 0322 515 8300-0322 515 8301

Fax Numarası: 0322 515 8298

E-Posta

kozancbsisaretadalet.gov.tr