Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ VE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU
28.07.2021

T.C.

KOZAN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

İLAN

 

3 adet Sözleşmeli Zabıt Katibi ve 1 adet Sözleşmeli Mübaşir sözlü sınav sonucunda asil olarak başarılı olan adayların 15 gün içinde aşağıda gösterilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mezuniyete ilişkin diploma aslı ve onaylı fotokopisi (E-devlet üzerinden alınabilir)

Zabıt Katibi ünvanı için, Sertifika veya Transkript aslı ile Fotokopisi (Barkodlu olarak E-devlet üzerinden alınabilir)

KPSS sonuç belgesi

Kimlik fotokopisi

Aile bireylerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)

Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)

Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim indirmek için tıklayınız.

Mal bildirim formu indirmek için tıklayınız.

Eş durum beyanı indirmek için tıklayınız.

Sağlık beyanı indirmek için tıklayınız.

Tercih beyanı indirmek için tıklayınız.

Güverlik soruşturması ve arşiv araştırması formu indirmek için tıklayınız. (2 adet) (Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır - Fotoğraf yapıştırılacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLERİ:

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınav Sonucu

Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınav Sonucu

Adres

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı No:49

Telefon

Santral: 0322 515 8300-0322 515 8301

Fax Numarası: 0322 515 8298

E-Posta

kozancbsisaretadalet.gov.tr