Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU
12.05.2022

T.C.

KOZAN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

ZABIT KATİPLİĞİ

UYGULAMA SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli duyurusu ile Kozan Adalet Komisyonu yetki alanında bulunan Kozan Adliyesine 4, Aladağ Adliyesine 2 ve Tufanbeyli Adliyesine 2 olmak üzere toplam 8 sözleşmeli zabıt katibi istihdamı için Komisyonumuza verilen sınav izni kapsamında; 09 Mayıs 2022 tarihinde Kozan Adliyesinde gerçekleştirilen uygulamalı sınav sonuç listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Sınav ilanı doğrultusunda, istihdam edilmesi planlanan 8 sözleşmeli zabıt katibi kadrosunun 3 katı kadar olan 24 aday Sözlü Sınava girmeye hak kazanmıştır.

 

Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulamalı sınav sonucuna göre BAŞARILI olup, Sözlü Sınava girmeye hak kazanan (8 X 3 = 24 katı sıralamasına giren) adayların Sözlü Sınavı 23/05/2022 tarihinde saat 09:30’da Kozan Adliyesinde yapılacaktır.

 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 23/05/2022 günü belirtilen saatten 30 dakika önce Adliye binasında T.C. Kimlik numaralı kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları,

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

İlanen duyurulur. 12.05.2022

 

                                                                       

                                                                                          Kozan Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

 

 

EKLERİ:

EK-1 Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sonuç Listesi

 

Adres

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı No:49

Telefon

Santral: 0322 515 8300-0322 515 8301

Fax Numarası: 0322 515 8298

E-Posta

kozancbsisaretadalet.gov.tr